Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Menu

Aktywny rodzic - skuteczny nauczyciel

Treść

Regulamin konkursu na scenariusz

„Aktywny rodzic – skuteczny nauczyciel”

 

Konkurs jest zorganizowany w ramach  Programu Comenius  „Uczenie się przez całe życie”, a projekt nosi tytuł „Razem lepiej - peer learning Regio Miedźna &Nova Dubnica”

Szukamy ciekawych pomysłów i rozwiązań, jak zachęcić rodziców do zajęcia aktywnej postawy

w życiu szkoły, co z kolei przekłada się na skuteczność nauczania.

 

I. Cele konkursu:

           1. Ukazanie znaczenia  wzajemnych oddziaływań szkoły i środowiska rodzinnego dzieci

           2. Propagowanie  różnych form i płaszczyzn współpracy  rodziców i szkoły

           3. Ukazanie  znaczenia aktywnej  roli rodziców w procesie  wychowania szkolnego dziecka

           4. Zachęcenie do współpracy  nauczycieli i rodziców

           5. Zachęcenie nauczycieli do poszukiwania nowatorskich rozwiązań (warsztaty, spotkania,

                wykłady, ćwiczenia itp.) we współpracy z rodzicami

 

 

II. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu „Aktywny rodzic – skuteczny nauczyciel” jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie.

III. Adresaci konkursu, ogólne zasady

1.       Konkurs przeznaczony jest do nauczycieli  (nauczycieli  nauczania początkowego,  nauczycieli wszystkich przedmiotów,  logopedów, pedagogów, wychowawców, bibliotekarzy) szkół podstawowych gminy Miedźna i powiatu pszczyńskiego

2.       Nadesłane scenariusze nie powinny zawierać więcej niż 3 stron maszynopisu A4

3.       Scenariusze powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora/ autorów,  adresem

zamieszkania, nr telefonu do kontaktu. 

4.       Jedna osoba może nadesłać max. 2 scenariusze

5.       Przyjmowane będą prace indywidualne i nie więcej niż 2 autorów.

6.       Scenariusze powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie publikowanymi

7.       Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, będą stanowić  bazę dla innych nauczycieli poszukujących rozwiązań we współpracy na linii rodzic- nauczyciel

8.       Prace należy nadsyłać w terminie do 21 lutego 2014r. tradycyjną pocztą  na adres:

GBP w Miedźnej z/s w Grzawie , ul. Księża 19, 43-227 Miedźna,  lub  pocztą e-mail: biblioteka@miedzna.pl

9.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 05 marca 2014r.Najciekawsze scenariusze zostaną  nagrodzone /dyplomy, nagrody książkowe/ . 

 


Grzawa, dnia 15.01.2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Miedźnej z/s w Grzawie

ul. Księża 19

43-227 Miedźna

 

 

 

 

 

                                                                                            Szkoły podstawowe

                                                                                            powiatu pszczyńskiego

   

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych z terenu  powiatu pszczyńskiego do udziału w konkursie na scenariusz

pt. "Aktywny rodzic - skuteczny nauczyciel". Konkurs jest zorganizowany w ramach  Programu Comenius  „Uczenie się przez całe życie”, a projekt nosi tytuł „Razem lepiej - peer learning Regio Miedźna &Nova Dubnica”.

Szukamy ciekawych pomysłów i rozwiązań, jak zachęcić rodziców do zajęcia aktywnej postawy w życiu szkoły, co z kolei przekłada się na skuteczność nauczania. Liczymy na Państwa udział w konkursie.

W załączeniu regulamin konkursu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Organizator